Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına Katılacak Personeller ve Katılamayacak Personellerin İsim Listeleri

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV KURULU

“Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” hükümleri gereğince üniversitemizde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları yapılacağı belirtilerek 01 Eylül-15 Eylül 2014 tarihleri arasında sınavlara katılmak isteyen personelimiz müracaatlarını yapmış olup yapılan müracaatların değerlendirilmesi sonucunda “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulu” sınavlara katılmaları uygun olanların isim listeleri ile katılamayanların isim listelerini aşağıda açıklamıştır.

EK 1: Görevde Yükselme Sınavına Katılacakların Listesi 

EK 2 : Görevde Yükselme Sınavına Katılamayacakların Listesi 

EK 3 : Unvan Değişikliği Sınavına Katılacakların Listesi 

EK 4 : Unvan Değişikliği Sınavına Katılamayacakların Listesi 

NOT: İtirazlar, listelerin yayınlanmasını takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde Sınav Kurulu Başkanlığına iletilmek üzere Personel Daire Başkanlığına EBYS üzerinden yapılabilecektir. 
Duyuru Tarihi: 2.10.2014