Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına Katılacak Personeller ve Katılamayacak Personellerin İsim Listeleri

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV KURULU

“Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” hükümleri gereğince üniversitemizde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları yapılacağı belirtilerek 01 Eylül-15 Eylül 2014 tarihleri arasında sınavlara katılmak isteyen personelimiz müracaatlarını yapmış olup yapılan müracaatların değerlendirilmesi sonucunda “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulu” sınavlara katılmaları uygun olanların isim listeleri ile katılamayanların isim listelerini (katılamama nedenleriyle birlikte) aşağıda açıklamıştır.


Görevde Yükselme Sınavına Katılacakların Listesi 

­ Görevde Yükselme Sınavına Katılamayacakların Listesi 

­ Unvan Değişikliği Sınavına Katılacakların Listesi 

­ Unvan Değişikliği Sınavına Katılamayacakların Listesi 
Duyuru Tarihi: 1.10.2014

Etiketler :