GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV YERLERİ VE SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR-19.11.2014

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV YERLERİ VE SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR


 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına Katılacak Personeller ve Katılamayacak Personellerin İsim Listeleri-2.10.2014

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV KURULU

“Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” hükümleri gereğince üniversitemizde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları yapılacağı belirtilerek 01 Eylül-15 Eylül 2014 tarihleri arasında sınavlara katılmak isteyen personelimiz müracaatlarını yapmış olup yapılan müracaatların değerlendirilmesi sonucunda “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulu” sınavlara katılmaları uygun olanların isim listeleri ile katılamayanların isim listelerini aşağıda açıklamıştır.

EK 1: Görevde Yükselme Sınavına Katılacakların Listesi 

EK 2 : Görevde Yükselme Sınavına Katılamayacakların Listesi 

EK 3 : Unvan Değişikliği Sınavına Katılacakların Listesi 

EK 4 : Unvan Değişikliği Sınavına Katılamayacakların Listesi 

NOT: İtirazlar, listelerin yayınlanmasını takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde Sınav Kurulu Başkanlığına iletilmek üzere Personel Daire Başkanlığına EBYS üzerinden yapılabilecektir. Görevde yükselme ve Unvan değişikliği sınav sonucu-12.3.2012

 sınav sonucunu İndirmek için tıkla


Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Müracaat Sonuçları-13.1.2012

Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylar
Görevde Yükselme Eğitimi  ve Sınavına Katılmaya Hak Kazanamayan Adaylar 
Unvan Değişikliği Sınavına Katılmayıa Hak Kazanan Adaylar
Görevde Yükselme Eğitimi Ders Programı


Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Eğitim ve Sınav İlanı-14.12.2011

Birimlere Dağıtımlı Yazı
Müracaat Şartları ve Açıklamalar
İlan Edilen Boş Kadrolar
Başvuru Dilekçesi (Görevde Yükselme)
Başvuru Dilekçesi (Unvan Değişikliği)