Daire Başkanı

                                                                                       

PERSONEL DAİRE BAŞKANI

Adı Soyadı    : Osman DEMİR

Fax                : 0376 218 95 14  

Telefon         : 0376 218 95 13 / 7160 

e-mail            : odemir@karatekin.edu.tr

 

 

               Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının idari Teşkilatı hakkında 124 Sayılı Kanunun Hükmünde Kararname’nin 29. Maddesinde Başkanlığımızın görevleri tanımlanmış olup, dört temel görevi şunlardır.

-  Üniversitelerin insan gücünü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,

- Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,

- İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

-  Verilecek benzeri görevleri yapmak.