Yönetim
Daire Başkanı
7160
unalhendek@karatekin.edu.tr
Şube Müdürü
7162
fuatarguc@karatekin.edu.tr
Şube Müdürü
7155
serpiltimurel@karatekin.edu.tr
Şube Müdürü
7151
haticegungor@karatekin.edu.tr