• Daire Başkanı

                                                                                         

  PERSONEL DAİRE BAŞKANI

  Adı Soyadı    : Osman DEMİR

  Fax                : 0376 218 95 14  

  Telefon         : 0376 218 95 13 / 7160 

  e-mail            : odemir@karatekin.edu.tr

   

   

                 Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının idari Teşkilatı hakkında 124 Sayılı Kanunun Hükmünde Kararname’nin 29. Maddesinde Başkanlığımızın görevleri tanımlanmış olup, dört temel görevi şunlardır.

  -  Üniversitelerin insan gücünü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,

  - Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,

  - İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

  -  Verilecek benzeri görevleri yapmak.