Yazdır

Yönetim

Bilgiler

Genel Sekreter Yardımcısı V.

Ünal Hendek
Genel Sekreter Yardımcısı V.
unalhendek@karatekin.edu.tr

Akademik Personel Birimi

Bilgiler

Fuat Arguç
Şube Müdürü
7162
fuatarguc@karatekin.edu.tr
Hakan Şentürk
Şef
7157
hakansenturk@karatekin.edu.tr
Şef V.

Osman Yeni
Şef V.
7154
osmanyeni@karatekin.edu.tr
Burak Adıyaman
Bilgisayar İşletmeni
7163
badiyaman@karatekin.edu.tr
Burcu Boztepe
Bilgisayar İşletmeni
7156
burcubozdepe@karatekin.edu.tr

Eğitim Ve İstatistik Birimi

Bilgiler

Serpil Timurel
Şube Müdürü
7155
serpiltimurel@karatekin.edu.tr

İdari Personel Birimi

Bilgiler

Hatice Güngör Doğu
Şube Müdürü
7151
haticegungor@karatekin.edu.tr
Benazır Karaarslan
Bilgisayar İşletmeni
7159
bkaraarslan@karatekin.edu.tr
Seda Günal Hunu
Bilgisayar İşletmeni
7152
gunalhunul@karatekin.edu.tr