Formlar

ADAY MEMUR EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ

ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİM DERS PROGRAMI

ADAY SINAV İPTAL TUTANAĞI (Öğrenci Sınav Faaliyet Hariç)

BİRİM HİZMET İÇİ EĞİTİM TALEP FORMU

EĞİTİM FAALİYETİ PROGRAMI (Hizmet İçi Eğitimler)

EĞİTİM FAALİYETİNDE GÖREVLENDİRİLEN EĞİTMEN LİSTESİ

EĞİTİM TALEP FORMU

EĞİTİME KATILACAK PERSONEL LİSTESİ

GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRLARINI GÖSTERİR ÇİZELGE

HİZMET İÇİ EĞİTİM BİRİM YÖNETİCİSİ DEĞERLENDİRME FORMU 

HİZMET İÇİ EĞİTİM DEĞERLENDİRME ANKETİ (Yıllık)

HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYET RAPORU

HİZMET İÇİ EĞİTİM KATILIM FORMU

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

HİZMET İÇİ EĞİTİME KATILAN PERSONEL İMZA LİSTESİ

HİZMET İÇİ EĞİTİMLER İÇİN EĞİTMEN ADAYI BİLGİ FORMU (İdari Personel İçin)

İDARİ PERSONEL UYUM EĞİTİMİ 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM KATILIM FORMU

KATILIM BELGESİ

KURUM DIŞI EĞİTİM BİLGİ FORMU

ORYANTASYON EĞİTİM FAALİYET RAPORU

ORYANTASYON EĞİTİM PLANI

ORYANTASYON EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME ANKETİ

ÖĞRETİM ELEMANI UYUM EĞİTİMİ KATILIM FORMU

ÖNERİLEN VEYA TALEP EDİLEN EĞİTİMLER LİSTESİ

PERSONEL EĞİTİM İHTİYACI BELİRLEME ANKETİ

SINAV GİRİŞ BELGESİ (Öğrenci Sınav Faaliyet Hariç)

SINAV KOMİSYONU DEĞERLENDİRME TUTANAĞI (Öğrenci Sınav Faaliyet Hariç)

SINAV YOKLAMA FORMU (Öğrenci Sınav Faaliyet Hariç)

SINAV ZARFI (Arka Yüz)

SINAV ZARFI (Ön Yüz)

SINAVA KATILAN PERSONEL İMZA LİSTESİ

SINAVDA UYGULANMASI GEREKEN KURALLAR (Öğrenci Sınav Faaliyet Hariç)

SORU KİTAPÇIĞI ÖN SAYFA

SORU KİTAPÇIĞI ÖRNEĞİ

YILLIK EĞİTİM PLANI